Analyses

Hier vindt u analyses en opiniestukken van onze overtuigexperts. Het kan gaan om een analyse van een belangrijk debat in de Tweede Kamer, de belangrijkste speech van afgelopen weekend of de 5 meest voorkomende congresflaters. Kortom de meest actuele artikelen over retorica, debat en overtuigingskracht treft u hier. 

Manipulatie in de Oudheid: de sofisten

Etymologisch gezien is het woord manipulatie afkomstig uit het Latijn, maar de meesters van de verbale manipulatie waren Grieken: de sofisten. In de vijfde eeuw voor Christus, die als een Verlichting avant la lettre beschouwd kan worden, brachten zij ethiek en politiek in het middelpunt van het filosofische debat.

Bekijk

De kracht van debatteren

Roderik van Grieken en Donatello Piras geven in het onderwijsblad 'Van 12 tot 18' (juni 2008) hun visie over de kracht van debatteren in het onderwijs. 

Bekijk

Tien vuistregels voor een goed debat

Johan Cruijf zei ooit: voetbal is een eenvoudig spelletje, maar het is moeilijk eenvoudig te voetballen. Zo is het ook met debatteren. Om het eenvoudig debatteren eenvoudiger maken, vindt u hier de tien vuistregels voor een goed debat.

Bekijk