Overtuigtips

Al 15 jaar geven wij trainingen aan politiek, bedrijfsleven en semi-overheid in het overtuigend communiceren. In die tijd hebben we een grote kennis vergaard die we graag delen. Daarom staan hier de beste tips die we hebben gepubliceerd. Van winnende debattips tot presentatietips. En van zuiver argumenteren tot reageren op drogredenen. En het goede nieuws: we vullen ze maandelijks aan met nieuwe tips, columns en onderzoeken. 

Drogredenen herkennen - De bewijslast ontduiken

Wie stelt, die bewijst. Dat is de simpele regel die we hanteren in debatten en discussies. Maar het komt zelden voor dat alle deelnemers aan een debat zich aan deze verdedigingsplicht voor een standpunt houden.

Bekijk

Drogredenen herkennen - Het zieligheidsargument (Argumentum ad misericordiam)

Het zieligheidsargument staat ook wel bekend als het argumentum ad misericordiam. Maak je hier gebruik van, dan vervang je de argumenten die jouw standpunt zouden moeten onderbouwen, door een oproep tot medelijden.

Bekijk

Drogredenen herkennen - argumentum ad baculum

Het onder druk zetten van je tegenstander in een debat of discussie noemen we het argumentum ad baculum. Letterlijk betekent dit het argument van de stok en slaat het op het dreigen met geweld of negatieve gevolgen. Je zet daarmee ontoelaatbare druk op je tegenstander in een debat of gesprek.

Bekijk

Drogredenen herkennen - De persoonlijke aanval

Van alle drogredenen is de persoonlijke aanval veruit de bekendste. Er zijn echter verschillende varianten van deze drogreden. In dit artikel geven we drie varianten.

Bekijk

Overtuigingskracht: onmisbaar leiderschapsinstrument

Leiderschap in de 21e eeuw is anders dan in voorgaande periodes. Technologische ontwikkelingen en moderne vormen van samenwerken maken organisaties platter en minder hiërarchisch. Waar leiders vroeger directief leiding gaven en werknemers zonder twijfel orders opvolgden, is dat tegenwoordig heel anders. Dit vraagt dan ook om andere vaardigheden van leiders: De kunst van het overtuigen is cruciaal om succesvol te zijn.

Bekijk

Overtuigen met sympathie

Het zal je niet verbazen: mensen zeggen het liefst ‘ja’ tegen een verzoek van personen die ze kennen en sympathiek vinden. Zo zal je eerder je auto uitlenen aan je buurman dan aan een wildvreemde. Als de buurman ook nog eens aardig is, dan is het helemaal moeilijk het verzoek te weigeren.

Bekijk

Sociale bewijskracht als overtuigmiddel

1000 mensen gingen je voor, 74 personen bevelen dit restaurant aan, of dit hotel heeft meer dan 10.000 likes. Dan moet het wel goed zijn denk je vast. De kans dat je het product aanschaft of de dienst afneemt is dus ook veel groter dan wanneer niemand geïnteresseerd is, of dit in ieder geval niet laat merken.

Bekijk

De kracht van wederkerigheid: Wil je je invloed vergroten? Geef cadeautjes!

Als je iemands gedrag wilt beïnvloeden, dan is er een aantal middelen die je kunt inzetten. Je kunt iemand dwingen tot een bepaalde beslissing, bijvoorbeeld door hem te chanteren. “Als je mijn voorstel niet steunt dan krijg je die promotie niet.” Op de korte termijn kan dit effectief zijn, maar op de lange termijn is dit schadelijk voor de relatie die je met een collega of werknemer opbouwt. Daarnaast zijn er ook grote ethische bezwaren tegen deze handeling. Wij raden het dus ook ten zeerste af, want: “Wat gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. Maar hiermee is je probleem nog niet opgelost. Wat moet je dan wel doen?

Bekijk

Drogredenen herkennen - De persoonlijke aanval

In discussies wordt vaak bewust of onbewust gebruik gemaakt van drogredenen. De bekendste drogreden is de persoonlijke aanval. Er zijn echter verschillende varianten van deze drogreden. In deze video leer je van onze expert Nick Schoemaker hoe je ze kunt herkennen.

Bekijk

3 tips voor een knallende nieuwjaarstoespraak

De feestdagen zijn definitief voorbij en we zijn met frisse moed begonnen in 2017. Een belangrijke traditie is de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. In dit blog geven we je 3 tips om knallend te speechen tijdens de nieuwjaarsborrel.

Bekijk

Betrek het publiek bij je presentatie

Door het publiek te betrekken bij je presentatie neem je de mensen in de zaal mee met je verhaal. Maar hoe doe je dat op een effectieve manier? In deze overtuigtip vertelt Roderik van Grieken hoe je het publiek betrekt tijdens het presenteren.

Bekijk

Succesvol Onderhandelen? 3 tips voor een goede voorbereiding!

Voor veel gebieden in ons leven geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Vooral bij onderhandelingen betekent een goede voorbereiding het verschil tussen falen en succes. Bij een onderhandeling zijn er namelijk verschillende lagen in het gesprek waar u rekening mee moet houden om succesvol te zijn. U krijgt te maken met de rationele kant van de onderhandeling, die uitgaat van argumenten en de inhoud. Maar minstens zo belangrijk is de relationele kant van de onderhandeling: wie heb ik tegenover me en wat vindt die persoon belangrijk. In dit artikel geven we drie tips voor een krachtige voorbereiding.

Bekijk

Hoe begin ik mijn presentatie? 5 tips voor een krachtige opening

Presentaties hebben een aantal sleutelmomenten. Eén van die momenten is de opening. Het is cruciaal voor uw overtuigingskracht om stevig van start te gaan. Bij het debatinstituut leiden we dagelijks verschillende typen congressen en bijeenkomsten door heel het land. Tijdens veel congressen zien we dat sprekers te weinig aandacht besteden aan een goede opening van hun betoog. Dit is jammer omdat de spreker dan al snel met 1 – 0 achter staat bij het publiek, en dat doet afbreuk aan het inhoudelijke verhaal van de presentatie. De opening moet een echte aandachtstrekker zijn die uw publiek direct bij uw presentatie betrekt. In dit artikel geven we vijf voorbeelden van krachtige openingen voor een presentatie.  

Bekijk

Overtuigen met beeldspraak: tips voor het bedenken van de perfecte metafoor!

Wanneer we mensen proberen te overtuigen om anders te denken of om hun gedrag aan te passen, verdiepen we ons in hun wensen en behoeften. Vervolgens gebruiken we argumenten die hierbij aansluiten. Dit kan zeer effectief zijn, maar in veel gevallen is het overtuigender om in te spelen op de emoties van uw publiek. Een goede manier om dit te doen is door gebruik te maken van overtuigende metaforen.

Bekijk

Laat u niet in de hoek praten: 3 tips om te reframen

Heeft u ook weleens dat u tijdens een discussie een verwijt krijgt dat weinig met inhoud te maken heeft, maar waardoor u toch in de hoek wordt gezet? Een controller die financieel inhoudelijke kritiek uit op het nieuwste plan van de marketingmanager kan bijvoorbeeld te horen krijgen “U hebt een kruideniersmentaliteit en probeert onze groei te remmen”. Hoe reageert u  op zo’n uitspraak?

Bekijk