Sluiten

Ontvang gratis overtuigtips

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ik ontvang graag:

Ik wil:


Ongeldige invoer

Laat u niet in de hoek praten: 3 tips om te reframen

Heeft u ook weleens dat u tijdens een discussie een verwijt krijgt dat weinig met inhoud te maken heeft, maar waardoor u toch in de hoek wordt gezet? Een controller die financieel inhoudelijke kritiek uit op het nieuwste plan van de marketingmanager kan bijvoorbeeld te horen krijgen “U hebt een kruideniersmentaliteit en probeert onze groei te remmen”. Hoe reageert u  op zo’n uitspraak?

Een valkuil is dat u de bewering gaat ontkennen “Ik heb helemaal geen kruideniersmentaliteit en ik probeer de groei absoluut niet te remmen”. Op deze manier bevestigt u het frame en zullen de andere aanwezigen een beeld in hun hoofd hebben hoe u met een schort om achter de toonbank van een klein winkeltje staat. De kunst is juist om de boodschap te “reframen”. Maar hoe doet u dat? In dit artikel geven we u drie tips die u direct in de praktijk kunt brengen.

1. Speel het spel van de tegenpolen

In het boek “Framing. Over der macht van taal in de politiek” raadt Hans de Bruijn aan om tegenpolen te gebruiken als concurrerende frames. In het voorbeeld van de controller en de marketingmanager zouden we de tegenpolen Ideaal versus Werkelijkheid kunnen toepassen.
Op het verwijt een kruideniersmentaliteit te hebben zou de controller kunnen reageren door te zeggen:

“Ik ben voor gezond ondernemerschap. Als we uw plan uitvoeren kan ik één ding garanderen: de kosten zullen de pan uit rijzen. Uw verwachte opbrengsten daarentegen zijn een droomscenario, die in de huidige marktsituatie zullen leiden tot een nachtmerrie.” 

Wat de controller hier doet zijn twee dingen. Ten eerste buigt hij “kruideniersmentaliteit” om naar “gezond ondernemerschap” . Ten tweede framet hij het plan van de marketingmanager als onrealistisch ideaal, tegenover harde werkelijkheid die in de praktijk veel pijn gaat doen.

2. Maak onderscheid tussen beleid, betrokkenheid en waarden

Hans de Bruijn introduceert in zijn boek het 3P-model. Dit model onderscheidt drie frames die u  kunt gebruiken om uw boodschap te verpakken of te reframen: Policy (beleid), Personality (betrokkenheid) en Principles (waarden).  Als de rector van een middelbare school bijvoorbeeld ongezond voedsel in de kantine wil blijven aanbieden (beleid), kan worden gevraagd of hij de gezondheid van zijn leerlingen niet belangrijk vindt (waarden) en of hij zijn eigen kinderen ook iedere dag ongezonde snacks laat eten tijdens de lunch (persoonlijk).

3. Verenig tegenstellingen

Als u tijdens een vergadering of een discussie het idee krijgt dat u door uw collega in een hoek wordt gezet, kunt u gebruik maken van een zogenoemde oxymoron. Met deze stijlfiguur combineert u twee tegengestelde begrippen waardoor een bepaald effect wordt bereikt. Stel dat in de board van een bedrijf  de meningen verdeeld zijn over nieuwe kledingvoorschriften. Sommige boardmembers willen alles bij het oude houden en vinden dat alle medewerkers in pak moeten lopen. Anderen vinden juist dat het bedrijf zich moet aanpassen aan de moderne tijd, waarin medewerkers in vrijetijdskleding naar het werk mogen komen. “Business casual” is dan een mooie tegenstelling die als brug kan fungeren om de twee partijen dichter bij elkaar te brengen.

Tijdens onze training Overtuigen door framing staan we uitgebreid stil bij het ontwikkelen van krachtige frames en oefenen de cursisten ook met het effectief reframen.

Meer tips ontvangen? Schrijf u hier in:

Inschrijven voor tips