Sluiten

Ontvang gratis overtuigtips

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ik ontvang graag:

Ik wil:


Ongeldige invoer

Via de voorzitter!

"Voorzitter, ik wil hier graag op reageren." Een bekende zin in menig Kamerdebat. En wat ons betreft een zeer nuttige zin. Ook buiten de Kamer verloopt een goede vergadering bij voorkeur via de voorzitter. Niet ouderwets, wel broodnodig!

Onpartijdig richting de burger

In de politiek spreekt men via de voorzitter. Dit is geen ongeschreven wet of gebruik uit een ver verleden. Deze regel is opgenomen in het reglement van orde vanwege een aantal regels. Ten eerste spreken politici niet alleen tot elkaar maar ook tot de burger. De voorzitter is de hoeder van de poort tot de burger. In een debat gaat het er niet alleen om elkaar te overtuigen maar ook om de twijfelende partij te overtuigen of om je standpunten duidelijk te maken aan de burgers of de media. Ook zorgt deze regel ervoor dat het moeilijker is om boos te worden op de persoon met wie men in debat is. Men spreekt tenslotte tegen de voorzitter die onpartijdig is. Uiteindelijk draagt dit bij aan een belangrijk doel in het debat: het op basis van argumenten komen tot een zo goed mogelijk besluit.

Agree tot disagree

In de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad geldt verder het adagium: "agree to disagree". Dit betekent dat je het eens bent dat je het – op inhoudelijke gronden – oneens bent met je tegenstander. Als je dit hanteert, hoef je je ook niet persoonlijk tot iemand te richten maar doe je dit via de voorzitter. Dit zorgt er tevens voor dat er een ordelijk verloop van de vergadering mogelijk is. Hiermee voorkom je dat je door elkaar gaat praten en dat het voor een toehoorder of deelnemer onmogelijk wordt het om het te volgen. Dus de voorzitter bewaakt hiermee de goede orde. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een goed debat.

Mandaat

In een politiek gevoelig debat is het ook belangrijk dat een voorzitter streng kan zijn. Een goed voorbeeld is wanneer GroenLinks-leider Halsema toenmalig premier Balkenende probeerde te interrumperen. De voorzitter Verbeet stond dit niet toe. Ging dit goed? Verbeet handelde hier prima. In een goede vergadering worden afspraken gemaakt. De voorzitter is degene die – namens de vergadering – deze afspraken handhaaft. In de Tweede Kamer staan deze beschreven in het reglement van orde. Juist vanwege de sfeer en de doelstellingen in een debat kan een voorzitter besluiten om interrupties soms wel en soms niet toe te staan. Dit doet de voorzitter dus ten behoeve van de vergadering en ter bevordering van een goed debat. Kamerleden en andere policiti zouden zich dus veel meer aan de regel moeten houden om via de voorzitter te spreken. Op dit moment treden de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters streng op en dit is hard nodig. In ieder debat vergeten Kamerleden om deze belangrijke regel te respecteren. Het zou goed zijn als dit snel verandert. Ook omdat de Kamer een voorbeeld is voor vele andere politici. Daar is het overigens niet veel beter gesteld. Ook in menig raadsdebat interrumperen raadsleden elkaar zonder tussenkomst van de voorzitter. Dit ondermijnt het mandaat en draagt bij aan een chaotisch verloop.

Voorzitter buiten de politiek

Ook buiten de politiek wordt veel vergaderd. Helaas wordt daar zelden veel tijd aan de voorbereiding besteedt. Een goede agenda, een aantal gemeenschappelijke afspraken en een goede maar strenge voorzitter zijn een voorwaarde voor iedere vergadering. Of je nu een docentenvergadering of de OR-vergadering leidt. Moet dan ieder punt zoals in de Kamer via de voorzitter? Bij sommige punten lijkt het soms raar maar dat komt vooral omdat we het niet gewend zijn. Wanneer er discussie of debat ontstaat is het altijd een goed idee om dit via een voorzitter te doen. Zorg er dan voor dat de voorzitter de vergadering goed voorbereidt, het geschilpunt toelicht en dat iedereen zich houdt aan de afspraak om te spreken via de voorzitter!

 

Gerelateerde diensten