Sluiten

Ontvang gratis overtuigtips

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ik ontvang graag:

Ik wil:


Ongeldige invoer

Zorg voor een leesbare agenda

Stel u pakt de agenda van de afgelopen raadsvergadering en deelt deze uit op de eerstvolgende verjaardag . Hoeveel mensen snappen dan waar het over gaat? In veel gevallen behoeft de agenda uitleg en dat is onnodig. Kortom, zorg voor een heldere agenda in normaal Nederlands.

Kunt u chocolade maken van de 'actualisatie meerjarenperspectief BZK' of van 'herstructurering accommodatie PO en VO'? Voor het doorgewinterde raadslid een eitje, maar de gemiddelde burger haakt hier af. Is dat erg? Jazeker. Want de vergaderingen in uw gemeente zijn openbaar en zowel de commissies als de raadsvergaderingen zouden toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners. Voorwaarde hiervoor is wel dat men begrijpt wat er op de agenda staat, en dat kan stukken beter.

In veel gemeenten hebben griffiers samen met de raad al verbeteringen aangebracht in de vergaderorde en aan de agenda. Deze slag is relatief eenvoudig maar levert veel op in duidelijkheid voor de burger. Een speerpunt voor veel raadsleden. De oplossingen zijn eenvoudig:

1. Voorkom afkortingen
Als je een agenda opstelt is de neiging groot om het voor de betrokkenen op te schrijven en als je ingelezen bent snapt je dat PO staat voor primair onderwijs en VO voor voortgezet onderwijs, maar dat snapt niet iedere inwoner. Dus is de tip: schrijf het voluit in de titel van het agendapunt.

2. Geef een toelichting
Steeds meer gemeenten geven in 1 of 2 zinnen een korte toelichting bij het agendapunt. Dit zorgt ervoor dat complexe zaken kort worden toegelicht waardoor het toch duidelijk wordt voor de lezers van de agenda. Een voorbeeld bij 'herstructurering accommodatie PO/VO': De huidige gebouwen van de lagere school het Palet en de scholengemeenschap Maria Montessori zijn oud en aan verbetering toe. De gemeenteraad praat vanavond over de oplossingen, nieuwbouw of renoveren?

3.Voorkom onnodig jargon
Vaktaal en jargon, de schrik van iedere nieuwe medewerker. Al is hij of zij vaak binnen enkele weken wel ingewerkt en snapt dan dat WMO de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning is en dat de afdeling OKRD staat voor Onderwijs, Kwaliteit, Research & Development. De inwoners horen en lezen echter wekelijks abracadabra op de agenda's. Terwijl jargon is te voorkomen door het gangbare synoniem te gebruiken. Dus niet 'aanhangig maken' maar 'naar de rechter gaan' en ook niet 'middelen' als u gewoon geld bedoelt. Een arts heeft het ook niet over een inflammatie maar over een ontsteking met de patiënt.