Sluiten

Ontvang gratis overtuigtips

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ik ontvang graag:

Ik wil:


Ongeldige invoer

Wat leren de Algemene Politieke Beschouwingen ons over efficiënt vergaderen?

Vorige week waren de Algemene Politieke Beschouwingen in Den Haag. De politici deden hun best hun stempel op het debat te drukken in de hoop op een wijziging in de kabinetsplannen of aandacht in de media. Na ruim 30 uur debatteren, vallen er ook lessen te trekken voor op de werkvloer. Stel betere vragen, bereid de vergadering goed voor en zorg voor een goede voorzitter die ook handhaaft. 

'Een goede vraag stelt ieder antwoord in zijn schaduw.' Deze woorden sprak meesterinterviewer Ischa Meijer ooit en hij had gelijk. Deze vaardigheid is helaas niet ieder Kamerlid gegeven. Soms is het overduidelijk waar een vraag toe dient. Wilders opende het debat met een vraag die je als een reclamevraag of suggestieve vraag kunt omschrijven. 'De heer Rutte houdt een verhaal in macrotermen terwijl de mensen thuis de gevolgen van de afbraak die hij hervormingen noemt iedere dag voelen in de verhoging van de huren, de pensioenen en de zorg.' Hij eindigt met een vraag: 'Is de premier hiervan op de hoogte?' Deze vraag is specifiek bedoeld om de kijkers thuis te overtuigen. Ook Wilders weet dat de premier niet ineens gaat roepen dat Wilders gelijk heeft. Maar hij benoemt concreet een probleem en dwingt in dit geval Rutte hierop te reageren.

Soms stellen politici vragen die minder goed zijn. Een voorbeeld is Louis Bontes die de premier letterlijk vraagt 'wat hij van zijn plan vindt om een vlaktax in te voeren'. Dit is een open vraag waar de premier alle kanten mee op kan. Dus je maakt het je tegenstander niet moeilijk, noch breng je je eigen punt in de belangstelling. Dit komt omdat de premier makkelijk een kort en ontwijkend antwoord kan geven. Overtuigt het de kijker thuis? Ook die is waarschijnlijk niet overtuigd, omdat de vraag niet prikkelt om te luisteren.

Wat kunnen wij hiervan leren? Vrij simpel. Bedenk goed wat voor vraag je wilt stellen. Een open informatieve vraag lokt een lang en inhoudelijk antwoord uit en is bedoeld om je te overtuigen. Een reclamevraag of suggestieve vraag tijdens een boardmeeting zorgt voor meer vuurwerk en zal eerder het debat dan de consensus stimuleren. De aanvallende vraag ten slotte is niet altijd de beste methode. Je zult eerder een confrontatie krijgen en zelden leidt dit tot een antwoord of conclusie die tevreden stemt. Het belangrijkste advies is om niet zomaar vragen te stellen maar hier wat langer over na te denken.

Iedereen weet dat je een vergadering goed moet voorbereiden. Toch gebeurt dat in de praktijk maar zelden. Dit leidt bijna altijd tot slechte presentaties, geïmproviseerde vragen en meetings die uitlopen. Ook in de nationale vergaderkamer gebeurde dit. SP-leider Roemer mocht als grootste oppositiepartij het debat openen. Hij had een betoog voorbereid dat flink kritisch was ten opzichte van de regeringsplannen. Toch kwam Roemer niet goed voor de dag. Op vragen van diverse partijen over de financiële onderbouwing bij zijn aanval moest hij soms toegeven en bij de vraag om een tegenbegroting viel hij zelfs stil. Dit was met een beetje goede voorbereiding makkelijk te voorkomen. Immers, je kunt er vergif op innemen dat er pittige vragen worden gesteld. Hoewel Roemer het zelf niet eens is met deze kritiek, vonden wij het een erg zwak optreden. De les voor de vergaderingen op de werkvloer is zeker te trekken: het gebeurt te vaak dat een plan het niet haalt omdat het slecht is voorbereid of omdat het huiswerk niet goed is gemaakt. Als je van te voren goed nadenkt wie er voor en tegen je plan zijn, dan kun je die mensen van te voren benaderen of zorgen dat je tijdens de vergadering een goed antwoord hebt op terechte kritische vragen.

Tot slot de voorzitter. Die moet er voor zorgen dat mensen zich aan de afspraken houden en dat de agenda wordt nageleefd. De Kamervoorzitter was tijdens het debat soms compleet afwezig en liet vooral tijdens de eerste dag veel mensen lang aan het woord zonder dat dit uitmondde in een vraag. Een goede voorzitter zorgt voor duidelijkheid, doelmatigheid en is verantwoordelijk voor de goede sfeer. Het naleven van de vergaderregels en de agenda vormt hiervoor de basis. Doet de voorzitter dat niet? Dan is het misschien een idee om de vergaderregels bespreekbaar te maken en voor te stellen om iets scherper te zijn op de bijdrage van iedereen. 

Gerelateerde diensten