Diverse dagvoorzitterschappen topsector HTSM

Diverse dagvoorzitterschappen topsector HTSM

Sinds de invoering van het Topsectorenbeleid organiseert de Topsector HighTech Systemen en Materialen (HTSM) met enige regelmaat congressen voor betrokken kennisinstellingen, bedrijven en de overheid. Doel van deze congressen is het informeren van de sector over de meest recente ontwikkelingen en het aanmoedigen en ondersteunen van nieuwe samenwerking en innovatie. Roderik van Grieken treedt regelmatig op als dagvoorzitter van deze congressen en adviseert bij het vertalen van de inhoud naar een attractief, interactief en doeltreffend programma. Door zijn betrokkenheid gedurende meerdere jaren bij de sector is hij in staat ook inhoudelijk mee te denken bij de ontwikkeling van het congresprogramma.

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op