Prinsjesdebat tijdens eerste Prinsjesfestival

Prinsjesdebat tijdens eerste Prinsjesfestival

Het Prinsjesfestival werd dit jaar voor het eerst georganiseerd. Het doel is om hier een jaarlijks evenement van te maken en in de dagen voorafgaand aan Prinsjesdag onze democratie extra in het zonnetje te zetten. Uiteraard hoort hier ook een debat bij. Het debatinstituut werd gevraagd om deze activiteit op te zetten.

Tijdens een groot publieksdebat in Pulchri Studio debatteerden 150 belangstellenden met elkaar over een drietal actuele maatschappelijke vraagstukken. De zaal was gevuld met verschillende generaties Nederlanders. Van scholieren tot en met gepensioneerden en van ambtenaren tot vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. 

Drie thema's stonden centraal die alledrie werden ingeleid uitmondend in een controversiele stelling waarover de zaal met elkaar in debat ging. De kersverse directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij sprak over schijnbare tegenstelling tussen generaties in ons land en introduceerde de stelling 'Nederland moet een sociale dientsplicht invoeren'. Andre Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, sprak over de uitdagingen waar de zorg in ons land de komende jaren voor staat en liet de zaal nadenken en spreken over de stelling 'Persoonskenmerken als leeftijd en leefstijl mogen een rol gaan spelen bij behandelvolgorde en vergoeding'. Tot slot sprak Arend Jan Boekestijn over de toekomst van Europa. Hij eindigde met de stelling 'Europa moet zo snel mogelijk een sterk eigen leger krijgen'. Voor alledrie de sprekers gold dat de geponeerde stelling niet noodzakelijkerwijze hun eigen mening was. Doel was om de essentie van een dilemma bloot te leggen en de deelnemers daar de argumenten voor en tegen te laten verkennen en toetsen.

Bij iedere stelling vond een levendig zaaldebat plaats waarbij Tweede Kamerleden Paul Ulenbelt (SP) en Kees Verhoeven (D66) als 'fractieleiders' van de debatterende partijen optraden. Voor hen en voor de zaal gold dat zij debatteerden met een opgelegd standpunt. Doel van het debat was niet om te toetsen wat ieders persoonlijke mening was maar om de argumenten voor en tegen een stelling zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Het debat stond onder leiding van Else van Nieuwkerk en Roderik van Grieken.

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op