Jaarlijks congres Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Jaarlijks congres Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

Sinds 2010 organiseert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers jaarlijks een tweedaags congres voor haar achterban. Dit jaar stond het programma op de eerste dag in het teken van de grote veranderingen die op de beroepsgroep afkomen onder andere vanwege de ‘overheveling’ van werkzaamheden.

Roderik van Grieken trad op als dagvoorzitter en kreeg de opdracht mee het programma een zo interactief mogelijk karakter te geven. Hij ontwikkelde een programma format waarin stakeholders en ketenpartners van de ziekenhuisapotheker op het podium tijdens pitches van drie minuten een concreet advies gaven aan de beroepsgroep. Hoe kan deze in de nieuwe situatie het beste een bijdrage leveren aan doelmatige zorg? Vervolgens ging de zaal met elkaar over deze adviezen in gesprek. Uitkomst was een heldere discussie over concrete punten. Verder interviewde Roderik de voorzitter van de NVZA Frans Lindelauf en vormde hij de rode draad tussen diverse sprekers.

Het eindresultaat was een interactief congres, waarbij niet alleen geluisterd werd, maar ook daadwerkelijk gewerkt werd aan oplossingen en alternatieven.

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op