Congres Toekomst Metropoolregio Rotterdam Den Haag
In april 2012 kwamen in Zoetermeer 560 raadsleden, wethouders en griffiers bijeen om met elkaar te praten over de toekomst van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Congres Toekomst Metropoolregio Rotterdam Den Haag

In Zoetermeer kwamen 560 raadsleden, wethouders en griffiers bijeen om met elkaar te praten over de toekomst van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Doel van het congres was om raadsleden van de 24 betrokken gemeenten de ruimte te geven een eigen visie te vormen en vragen beantwoord te krijgen.

Dit gebeurde in nauwe samenwerking met dagvoorzitter Donatello Piras. Hij interviewde tijdens het plenaire gedeelte burgemeesters Van Aartsen en Aboutaleb. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was een van de sprekers.

Donatello Piras: “Gedurende het hele voorbereidingstraject hebben we veelvuldig geschakeld tussen alle betrokken partijen. Het was een mooie uitdaging om 24 gemeenten op één lijn te krijgen. Deze grondige voorbereiding resulteerde in een breed gedragen opzet. En dat betaalde zich uiteindelijk uit in een congres waar alle belanghebbenden tevreden op terugkijken.

Prominent op het programma stonden zeven parallelle deelsessies. Bij deze interactieve bijeenkomsten konden de congresgangers met elkaar van gedachten wisselen over thema’s als Openbaar Vervoer en Economie. De deelsessies werden eveneens door gespreksleiders van het Nederlands Debat Instituut in goede banen geleid.

Natalya Souljé was projectleider van dit omvangrijke project en bewaakte concept, communicatie, voortgang en briefing van alle intern en extern betrokkenen.

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op