Debat Guusje Nederhorst Foundation
Een debat met als doel de verantwoordelijke partijen over jeugdzorg en opvang van kinderen bij elkaar te brengen.

Debat Guusje Nederhorst Foundation

Als start van de Week van het Vergeten Kind organiseerde De Guusje Nederhorst Foundation (GNF) een debat met als doel de verantwoordelijke partijen over jeugdzorg en opvang van kinderen bij elkaar te brengen. Een debat met Kamerleden, vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Jeugdzorg Nederland, Federatie Opvang, het Leger des Heils en de Kinderombudsman.

Het Nederlands Debat Instituut was verantwoordelijk voor het concept en de stellingen. Het debat zou geleid worden door Milouska Meulens van het Jeugdjournaal, echter zij was die ochtend geveld door de griep. Dirk van Dorsselaer nam het debat op het laatste moment over en zorgde dat alles volgens plan doorgang kon vinden.

De bijeenkomst werd geopend door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie die het onderwerp een warm hart toedraagt en de afgelopen tijd aan de slag is geweest met een wensenlijst om de situatie van het vergeten kind te verbeteren. Hij benadrukt dat er stappen zijn gezet maar het een lopend proces is en zal blijven.

De GNF wilde dat de mensen in de zaal gingen nadenken over de problematiek rondom de opvang van hulpbehoevende kinderen. Daarom was gekozen voor een inleiding door mensen uit het veld gevolgd door een debat met de zaal. De thema’s waarover werd gedebatteerd gingen over de kwaliteit van de huisvesting, de aankomende transitie van jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten en het toenemende aantal kinderen in de maatschappelijke opvang. Ideeën werden verkondigd en  standpunten uitgewisseld, maar uiteindelijk waren de vergeten kinderen in de opvangtehuizen de grote winnaar van dit debat. Er is aandacht voor het probleem en de verschillende partijen zijn met elkaar in gesprek om te werken aan een oplossing.

Bekijk op YouTube dit korte interview met Ivo Opstelten en zijn complimenten aan Dirk van Dorsselaer.

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op