Focusgroep bijeenkomst Verbond van Verzekeraars & Rijksuniversiteit Groningen

Focusgroep bijeenkomst Verbond van Verzekeraars & Rijksuniversiteit Groningen

De toegankelijkheid van de verzekeringsmarkt voor zelfstandigen is door het Verbond van Verzekeraars benoemd als belangrijk aandachtspunt in de beleidsprogramma’ s van 2012-2013. In dat kader is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen over de vraag wat ervoor nodig is om onverzekerde zelfstandigen die wel een verzekeringsbehoefte hebben, toegang te bieden tot verzekeraars.

Om deze onderzoeksresultaten te bespreken organiseerden bovengenoemde partijen de focusgroep bijeenkomst. De experts  werden gevraagd om na te denken over nieuwe richtinggevende ideeën die verzekeraars kunnen helpen om het individueel productaanbod beter te laten aansluiten bij de (verzekerings-)behoefte van zelfstandigen. Dirk van Dorsselaer begeleidde het open en creatieve proces en stimuleerde dat alle onderwerpen besproken werden, iedere expert betrokken was en maximale input geleverd kon worden.

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op