Hoe wek je beroepsethiek tot leven?
Samen met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zorgt het Nederlands Debat Instituut ervoor dat beroepsethiek in twee dagen tijd gaat leven én beklijft.

Hoe wek je beroepsethiek tot leven?

Voor advocaten is beroepsethiek een belangrijk onderdeel van hun vak. Studenten leren alles over de Nederlandse en internationale wetgeving, maar hoe zorg je ervoor dat iets droogs als 'ethiek' of 'morele verplichting' op een boeiende manier gedoceerd wordt? Samen met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zorgt het Nederlands Debat Instituut ervoor dat beroepsethiek in twee dagen tijd gaat leven én beklijft.

In dit blok komen de beroepsethiek, de regels van het tuchtrecht en de morele verplichtingen van een advocaat uitgebreid aan de orde. Maar hoe maken de kersverse advocaatstagiairs zich deze regels goed eigen? Met elk jaar een nieuwe lichting is het een belangrijke taak van de NOvA om elke lichting goed te doordringen van de beroepsethiek en de verzwaarde morele verplichtingen die horen bij het beroep. Niet alleen voor het goed functioneren van de rechtsstaat is dit belangrijk. Als van de duizenden advocaten er een paar slecht in het nieuws komen, wordt de hele beroepsgroep er op aangekeken en roept de politiek om nog meer regels.

De NOvA heeft de hulp van het Nederlands Debat Instituut ingeschakeld om de tweedaagse cursus -die uit veel hoorcolleges bestaat- interactiever, dynamischer en aansprekender te maken. Daarvoor is in samenspraak met de organisatoren en sprekers een nieuw concept samengesteld met veel aandacht voor de concentratiespanne, competitie-elementen, teambuilding en het stevig discussiëren over morele dilemma’s.

Het concept is een groot succes, cursisten en organisatoren zijn zeer enthousiast. Dankzij senior projectmanager Alexandra Peek zijn de draaiboeken, PowerPoints en taakverdeling tot in de puntjes geregeld. Onder leiding van afwisselende dagvoorzitters Roderik van Grieken, Arthur Noordhuis en Donatello Piras ontstaan dynamische, leerzame bijeenkomsten met veel humor en interactie met de zaal. De droge, taaie gedragsregels komen door de actieve en persoonlijke benadering tot leven.

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op