Lustrumcongres UNICEF
Om te vieren dat het Universele Verdrag voor de Rechten van het Kind 20 jaar bestond, organiseerde UNICEF Nederland een lustrumcongres.

Lustrumcongres UNICEF

Om te vieren dat het Universele Verdrag voor de Rechten van het Kind 20 jaar bestond, organiseerde UNICEF Nederland een lustrumcongres in Leiden voor meer dan 300 stakeholders, waaronder scholieren. Roderik van Grieken werd gevraagd om op te treden als dagvoorzitter en om te adviseren over de opzet van de dag waarbij met name een centrale rol voor jongeren moest zijn weggelegd. Daarnaast werd het debatinstituut gevraagd een deel van de voorbereiding en begeleiding van het congres op zich te nemen.

Mede op basis van ons advies werd de dag gestart met een Kinderrechtenontbijt voor een select gezelschap in het stadhuis van Leiden. Door het debatinstituut getrainde scholieren debatteerden, onder het toeziend oog van onder andere de ministers Koenders en Hirsch Ballin, over actuele vraagstukken op het gebied kinderrechten. 

Daarna startte het congres in de Hooglandse Kerk waar onder andere Jan Bouke Wijbrandi (directeur UNICEF Nederland) en Sigrid Kaag (Regional Director UNICEF) het woord voerden. Vervolgens vonden vier deelconferenties plaats op verschillende locaties waarvan twee met conceptontwikkling door- en onder leiding van het debatinstituut. Bij deze conferenties namen scholieren, vooraf door het debatinstituut geselecteerd en voorbereid, actief deel aan de discussies.

Aan het einde van de middag vond een plenaire terugkoppeling plaats waarna in aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix de zaal onder andere werd toegesproken door Hilde Johnson (Deputy Director UNICEF International) en de ministers Koenders en Rouvoet.

Roderik van Grieken trad op als dagvoorzitter waarbij de voertaal afwisselend Engels en Nederlands was. Alexandra Peek verzorgde als projectmanager een groot deel van de voorbereiding en de begeleiding van het congres.

"Het was echt een super goede dag! De sfeer was erg warm, betrokken, inhoudelijk en goede en levendige debatten! Veel goede feedback over Roderik en Maarten gekregen en een prettige samenwerking met de projectmanager"  Mijntje van Kemenade, Unicef

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op