Geert Wilders winnaar Debatprijs Algemene Politieke Beschouwingen 2015

Het Nederlands Debat Instituut heeft Geert Wilders uitgeroepen tot de beste debater van de Algemene Politieke Beschouwingen en daarmee tot winnaar van de Debatprijs 2015. De jury, bestaande uit Roderik van Grieken (directeur Nederlands Debat Instituut), Jaap de Jong (hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media Universiteit Leiden) en Donatello Piras (hoofdtrainer, gespreksleider en debatanalist Nederlands Debat Instituut), heeft dit zojuist bekendgemaakt.

Winnaar Geert Wilders

Geert Wilders leverde een retorisch hoogstandje tijdens zijn Eerste Termijn. Met een snoeihard en zorgvuldig opgebouwd betoog presenteerde hij het standpunt van zijn partij.

De climax was het tot twee keer toe opsommen van een lijst gemeenten waar op dit moment volgens de PVV asielzoekerscentra zijn of wellicht komen. Een ijzersterke illustratie die tot groot ongemak in de vergaderzaal leidde, omdat hij daarmee de omvang van het probleem voelbaar maakte.

Wilders was ook sterk in zijn interrupties. Veruit het belangrijkste onderwerp deze Beschouwingen was het vluchtelingenvraagstuk. Wilders domineerde dit onderwerp twee dagen lang met een duidelijke en goed uitgevoerde strategie. Bij interrupties wees hij meerdere collega’s op het feit dat zij met hun standpunt niet de mening van een groot deel van hun achterban vertegenwoordigen. Hij werkte dit goed getimed en per keer zorgvuldig uit.

De debatstijl van Wilders is agressief te noemen. Hij oordeelt hard en kwetst regelmatig. Tegelijkertijd vertegenwoordigt hij een standpunt dat door een grote groep binnen de samenleving gedeeld wordt over het gevoelige onderwerp van de grote vluchtelingenstroom. Hij vervulde daarmee tijdens deze Algemene Beschouwingen zijn rol van volksvertegenwoordiger met verve.

Tweede plaats

Mark Rutte eindigt net zoals vorig jaar als tweede. Ook dit jaar is hij in staat gebleken om tijdens zijn eerste termijn soeverein de vragen van de diverse partijen te beantwoorden zonder haperingen. Slechts eenmaal kwam hij in de problemen toen hij zijn privémening over de jihadgangers die beter daar kunnen sterven in het debat betrok. Rutte weet met gemak en inhoud de meeste vragen te pareren waarbij hij ondanks ook humoristisch uit de hoek kan komen.

Toelichting

Lees hier een verdere toelichting op het besluit van de jury. 

De Debatprijs

De prijs is een initiatief van het Nederlands Debat Instituut in samenwerking met de Universiteit Leiden. Met de prijs willen de initiatiefnemers aandacht vestigen op het maatschappelijk belang en de waarde van een goed politiek debat voor de samenleving. De jury beoordeelt de debatterende politici op de kwaliteit van hun spreektermijnen, de scherpte van hun interrupties, de wijze van reageren op interrupties en hun algemene aanwezigheid en stijl in het debat. Tijdens de voorgaande edities werd de prijs gewonnen door Femke Halsema (2008), Alexander Pechtold (2009 en 2014) en Mark Rutte (2010 en 2011 en 2013). In 2012 werd de prijs niet uitgereikt vanwege demissionaire status van het kabinet waardoor het karakter van het debat afweek van normale Algemene Beschouwingen.