Pensioenuitvoerder APG kiest voor vakkundige voorzitters

Pensioenuitvoerder APG kiest voor vakkundige voorzitters

In de snel veranderende pensioenwereld moet kordaat worden opgetreden. De managers bij APG, ’s werelds grootste pensioenuitvoeringsbedrijf, worden geacht onder grote druk goede besluiten te nemen. Centraal in dat besluitvormingsproces staan de vele vergaderingen die de bestuurders moeten voorzitten. Om die vaardigheid te verbeteren werd samen met het Nederlands Debat Instituut een trainingsprogramma ontwikkeld.

Patronen doorbreken
Doel van het trainingsprogramma is om de vergadervoorzitters van APG beter toe te rusten in hun taak. Naast het goed openen van de vergadering en het juist aankondigen van een agendapunt komen bij Vakkundig Voorzitten ook zaken als samenvatten, onderbreken en het goed leiden van een discussie aan bod.
Joost Hoebink, trainer bij het Nederlands Debat Instituut, ontwikkelde in nauwe samenspraak met APG het lesplan en verzorgt de trainingen. Hoebink: “Het mooie van incompany trajecten is dat je echt in de cultuur van een organisatie kan duiken. Trainingen gaan vaak over gedragsverandering en het doorbreken van patronen. Het kan heel zuiverend werken als alle betrokkenen aan tafel zitten.”

Blijvend resultaat
Nadat de vergadervoorzitters in kleine groepen getraind zijn in het verbeteren van hun voorzittersvaardigheden gaan de managementteams er zelf verder mee aan de slag.  De bedoeling is dat de directie en het senior management het geleerde direct toepassen in de praktijk. Door samen afspraken te maken en het vergaderreglement opnieuw te bekijken kan er blijvend resultaat geboekt worden. 

Rubriek

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op