ROC van Twente in actie tegen voortijdig schoolverlaten

ROC van Twente in actie tegen voortijdig schoolverlaten

Jaarlijks verlaten er vele jongeren hun school nog voordat zij een diploma hebben behaald. Het kabinet wil dit aantal ‘voortijdig schoolverlaters’ flink terugdringen. Maar hoe doe je dat? In Twente organiseerden ze een groot jongerendebat om de visie van de jongeren zelf te horen. Het debatinstituut hielp mee.

Het kabinet heeft als doelstelling het aantal voortijdig schoolverlaters in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. Ook ROC van Twente zet zich in. Het hele jaar voeren scholen en de afdeling Leerplicht van de Twentse gemeenten werkzaamheden en controles uit om schooluitval terug te dringen. Met als belangrijke peiler dit jaar: een groot jongerendebat op school.

Dagblad Trouw was aanwezig en schreef:
'Of de leerplichtleeftijd moet worden verhoogd tot 23? Vooral deze stelling laat de gemoederen hoog oplopen. Vanaf je achttiende ben je voor de wet volwassen, dan moet je zelf kunnen beslissen of je van school af gaat, vindt iemand. Een blond meisje haalt de stijgende werkloosheid erbij: het werk ligt niet voor het oprapen, je kunt maar beter zo lang mogelijk op school blijven.'

Een citaat uit de plaatselijke courant:
'Bij een van de stellingen tijdens het debat kwam de beoordeling van docenten door leerlingen aan de orde. Een initiatief dat niet alleen door leerlingen, maar ook door aanwezige docenten en bestuurders werd omarmd. ‘Een idee om in gesprekken mee te nemen,’ aldus wethouder Erik Lievers van Hengelo, die niet bang is voor een stortvloed aan negatieve beoordelingen.’Er zullen ook veel positieve reacties worden gegeven. Docenten kunnen op deze manier van elkaar leren. Bijvoorbeeld door aan elkaar te vragen naar hun aanpak in de klas.’

Rubriek

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op