Verbetertraject Effectief vergaderen voor Waterschap Zuiderzeeland

Verbetertraject Effectief vergaderen voor Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland volgde het verbeteringstraject Effectief vergaderen. Trainer Arthur Noordhuis observeerde de Algemene vergadering en gaf in een plenaire bijeenkomst en individuele sessies feedback en tips aan de dijkgraaf, de heemraad en de leden van de AV. Hij liet zijn hoe de  fasen in besluitvorming nog scherper afgerond kunnen worden. Een AV-lid merkte op: De eerste veranderingen zijn al  zichtbaar. De voorzitter geeft meer aandacht aan de introductie van het agendapunt en de wijze van bespreken. Soms wordt een agendapunt opgeknipt in twee belangrijke subvragen. De  AV-leden spreken puntiger en dagen de anderen uit om op hun argumenten te reageren .

Rubriek

Meer weten over hoe we u ook kunnen helpen?

Neem contact met ons op