NRTO

NRTO

Het Nederlands Debat Instituut is lid van de NRTO. Kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt verdienen een keurmerk. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk voldoet aan hoge kwaliteitseisen en is hierop getoetst door een externe certificerende instelling. Een aanbieder met het NRTO-keurmerk is transparant over producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Het Nederlands Debat Instituut is in aanvraag voor het NRTO-keurmerk, wat in de opleidingenmarkt een teken is van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Het Nederlands Debat Instituut onderschrijft de gedragscode van de NRTO.