WIFS

WIFS

WIFS (Women in Financial Services) heeft als missie om een betere balans te creëren tussen masculiene en feminiene waarden in de financiële sector. Het vertrouwen in de financiële sector moet worden hersteld, en WIFS is ervan overtuigd dat de inbreng van feminiene waarden hierbij een grote rol kan spelen. Het is daarom goed als vrouwen meer van zich laten horen en er meer erkenning komt voor feminiene waarden. WIFS concretiseert haar missie door invulling te geven aan 4 kernwaarden: Connect, Share, Empower en Energize.

Het partnership tussen WIFS en het Nederlands Debat Instituut bestaat uit een samenwerking tijdens verschillende evenementen. Bij deze gelegenheden deelt het debatinstituut haar expertise op het gebied van het organiseren van interactieve bijeenkomsten, en leidt een ervaren dagvoorzitter deze bijeenkomsten. Het debatinstituut biedt diensten aan die, aanvullend aan het WIFS-aanbod, vrouwen nog meer in hun kracht zet en hun professionele zichtbaarheid vergroot. WIFS-leden krijgen een speciale korting op de inschrijving van onze training.