Welkom bij

Het nationaal

gemeenteraads

debat

Welkomstboodschap

Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum

‘Polarisatie ga je alleen tegen door met elkaar in gesprek te gaan’

Groot denken, klein doen, luidt de prachtige titel van het pas gepubliceerde boek van oud-vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink. Dat is precies waar het om draait in de lokale politiek. Het lijkt soms om kleine dingen te gaan. Er is hier in Hilversum bijvoorbeeld jarenlang gediscussieerd over de vraag of een straatmarkering uit rechte of schuine witte strepen moest bestaan. Maar als je zo’n probleem goed oplost, voelen mensen zich gehoord.

“Er leeft onvrede bij burgers. Niet alleen bij boze burgers die altijd overal tegen zijn, maar maatschappijbreed: ook huisartsen, verpleegkundigen, rechters, leraren en politieagenten trekken aan de bel. Er zijn te veel regels en er is te veel administratie, mensen voelen zich niet serieus genomen. Tegelijkertijd zie je de polarisering toenemen. Mensen luisteren steeds minder naar elkaar, leven in parallelle werelden en graven zich in in hun eigen gelijk. De politiek moet zichzelf opnieuw uitvinden, anders krijgen we echt problemen.

“Daarom ben ik blij dat hier in het Raadhuis van Hilversum het eerste Nationaal Gemeenteraadsdebat plaatsvindt. Een prachtig initiatief voor politici die dicht bij de burger staan: de gemeenteraadsleden. Polarisatie ga je alleen tegen door met elkaar in gesprek te gaan. En dat is wat vandaag gebeurt: we gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan, in de vorm van een debat. U zult merken, wie goed debatteert zendt niet alleen, maar moet ook goed luisteren naar de argumenten van de tegenpartij.”